لیست وانت بارهای شهریار تهران

آسمان بار ۰۲۱۶۵۵۳۴۱۲۱ شهریار، اندیشه فاز یک خیابان ۱۵ غربی ۵۸کد پستی: ۳۱۶۸۹۱۱۱۱۱
انقلاب بار ۰۲۱۶۵۲۵۱۵۳۰ رضی آباد پایین ، صنعتی ، بلوار پلیس ، میدان نماز ، طبقه همکف ، واحد ۳کد پستی: ۳۳۵۱۱۴۴۰۰۹
ایران نوین ۰۲۱۶۵۲۴۵۵۶۰ شهریار – عباس آباد – کوچه جلیل درخشان – بلوار شهید اسرافیل شیخی – طبقه همکفکد پستی: ۳۳۵۱۴۴۱۷۵۶
آبان بار در حال بروزرسانی شهریار – شهرک وائین – کوچه غزل سوم – خیابان جویبار – پلاک ۲۶ – طبقه همکف – واحد ۰کد پستی: ۳۳۵۱۷۷۶۱۱۷
مسعود بار ۰۲۱۶۵۲۲۷۶۰۸ شهریار، شهرک وائین خیابان میلاد اول خیابان حاف ۹کد پستی: ۳۳۵۱۷۸۶۹۱۹
میلاد بار ۰۲۱۶۵۲۲۵۵۵۶ شهریار ، کهنز ، خیابان شهید حسین طوقانی ، کوچه شهید دست برسر ، طبقه همکفکد پستی: ۳۳۵۱۸۳۶۶۹۸
یاران بار ۰۲۱۶۵۶۸۳۳۲۰ شهریار – اسدآباد – بلوار آزادگان – کوچه شهید آیت اله طالقانی – پلاک ۱۹ – طبقه همکفکد پستی: ۳۳۵۱۸۹۳۴۸۵
امیر بار ۰۲۱۶۵۲۶۷۰۱۵ حصارزیرک – روستای فردوس – خیابان جوجک – بلوار امیرکبیر – طبقه همکفکد پستی: ۳۳۵۳۱۱۳۰۵۷
شتاب بار در حال بروزرسانی شهر جدید اندیشه – فاز ۱اندیشه – بلوار ولایت(شهدا) – بلوار آیت اله سید محمود طالقانی – پلاک ۹۲۲ – طبقه همکفکد پستی: ۳۳۵۴۴۳۲۶۸۸
شاهدبار ۰۲۱۶۵۵۲۷۹۵۹ شهر جدید اندیشه – فاز ۱اندیشه – کوچه الزهرا – خیابان شاهدغربی – پلاک ۹۹ – طبقه همکفکد پستی: ۳۳۵۴۴۷۱۵۵۶
درخشان بار در حال بروزرسانی شهر جدید اندیشه – فاز ۱اندیشه – خیابان شهید مرتضی مطهری – بلوار آیت اله سید محمود طالقانی – پلاک ۹۸۳ – طبقه همکفکد پستی: ۳۳۵۴۴۷۲۸۵۵
اندیشه بار در حال بروزرسانی شهر جدید اندیشه – فاز۳ – خیابان مهدی بیات – خیابان بوستان دوم غربی – ساختمان تجاری آناهیتا – طبقه همکفکد پستی: ۳۳۵۴۶۷۵۰۳۸
نگین بار اندیشه در حال بروزرسانی شهر جدید اندیشه – فاز۳ – خیابان ولیعصر – کوچه مجتمع تجاری نگین – ساختمان بازار نگین – پلاک ۱۰۰ – طبقه اول – واحد ۵۰ – کد پستی: ۳۳۵۴۶۹۲۳۹۴
آریا بار ۰۲۱۶۵۵۴۸۸۱۲ اندیشه – فاز۲اندیشه – بلوار نیلوفر – خیابان گلشهر – ساختمان تجاری واداری گلستان – پلاک ۳ – طبقه همکف – واحد ۱ – کد پستی: ۳۳۵۴۷۳۱۷۵۸
همشهری بار در حال بروزرسانی شهر جدید اندیشه – فاز ۴ اندیشه – خیابان فارابی – خیابان معلم – پاساژ امیر – طبقه اول – واحد ۵۷کد پستی: ۳۳۵۴۹۴۲۹۱۹
عرفان بار ۰۲۱۶۵۳۴۰۳۴۵ شهر جدید اندیشه – فاز ۵ اندیشه – خیابان حجرات – کوچه یکم – پاساژ ام – پلاک ۱۷ – طبقه اول – واحد ۱۴ – کد پستی: ۳۳۵۴۹۹۳۴۴۰
اتحادیه بار ۰۲۱۶۵۲۸۲۸۲۰ فرارت – روستای جوقین – خیابان (دیناری ) – بلوار شهیدان مداحی[رباط کریم شهریار] – طبقه همکفکد پستی: ۳۳۵۵۱۸۳۷۳۴
پرشین بار ۰۲۱۶۵۶۳۰۳۳۷ وحیدیه ، وحیدیه ، کوچه هجرت ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکفکد پستی: ۳۳۵۵۶۳۲۲۱۰
آزادگان بار ۰۲۱۶۵۶۳۵۱۶۹ وحیدیه – شفیع آباد – خیابان شهیدرجایی – خیابان آیت اله خامنه ای – پلاک ۳۵۹ – طبقه همکفکد پستی: ۳۳۵۵۶۴۱۱۳۵
مجید بار در حال بروزرسانی فردوسیه ، فردوسیه ، کوچه شهید دستغیب ، خیابان امام خمینی ، پلاک -۸۲۷ ، طبقه همکفکد پستی: ۳۳۵۶۶۵۳۴۲۷
کالج بار در حال بروزرسانی فردوسیه – فردوس – خیابان شهیدان دباغ زاده – بلوار آزادگان – پلاک ۶۲ – طبقه همکفکد پستی: ۳۳۵۶۶۷۱۵۶۵
فردوسیه بار ۰۲۱۶۵۴۶۸۰۲۰ فردوسیه – عبد آباد – کوچه خیام۵غربی – خیابان خیام – پلاک -۶۰ – طبقه همکفکد پستی: ۳۳۵۶۷۱۰۴۳۴
مهر بار در حال بروزرسانی فردوسیه – محمودآباد – خیابان طالقانی – خیابان امام خمینی – پلاک ۱۱ – طبقه همکفکد پستی: ۳۳۵۶۷۴۶۰۲۱
کوبار ۰۲۱۶۵۶۳۷۳۲۲ فردوسیه – فردوسیه – خیابان قائم – بلوار طالقانی – طبقه همکفکد پستی: ۳۳۵۶۷۶۱۱۲۸
قدیر بار در حال بروزرسانی شاهد شهر – شهسواری – خیابان مطهری – بلوار شهدا – پلاک ۲۷۸ – طبقه همکفکد پستی: ۳۳۵۶۸۱۵۷۶۴
نیایش بار ۰۲۱۶۵۴۴۴۷۳۰ شاهد شهر – علی آباد – بلوار فرهنگ – جاده (شهریارآدران) – طبقه همکفکد پستی: ۳۳۵۶۹۳۱۸۶۱
کالج بار ۲ ۰۲۱۶۵۴۴۷۰۸۲ شاهد شهر – شهرک لاله(خلج -محمودآباد) – بلوار شهید مدرس – جاده (شهریارآدران) – طبقه همکفکد پستی: ۳۳۵۶۹۶۱۷۴۰
شاهین بار در حال بروزرسانی باغستان – خادم آباد – خیابان لاله ۲اصلی[رز] – بلوار ولیعصر – پلاک ۴۵۱ – طبقه همکفکد پستی: ۳۳۵۸۶۲۱۶۹۹
نگین بار تهرانسر ۰۲۱۶۵۲۳۹۱۱۰ باغستان ، خادم آباد ، خیابان لاله ۱۴ شرقی ، بلوار رسول اکرم ، پلاک ۱۹۱ ، طبقه همکفکد پستی: ۳۳۵۸۶۵۲۷۰۷
عطار بار ۰۲۱۶۵۷۳۳۴۲۹ باغستان – بابا سلمان – خیابان ش حاج یداله کلهر – خیابان شهید نادعلی رستمی – طبقه همکفکد پستی: ۳۳۵۸۶۸۷۶۱۴
باقری بار در حال بروزرسانی باغستان – بابا سلمان – کوچه ش اسفندیار بغدادی – خیابان گلزار شهدا – پلاک ۸۳ – طبقه همکفکد پستی: ۳۳۵۸۶۸۷۶۶۶
کلهر بار در حال بروزرسانی باغستان – بابا سلمان – کوچه آزادگان ۱ – خیابان ش حاج یداله کلهر – پلاک ۱۱۲ – طبقه اولکد پستی: ۳۳۵۸۶۸۸۴۷۷
اتو بنز ایران ۰۲۱۶۵۶۰۷۳۷۵ باغستان – سعید آباد – خیابان ۱۵متری سبلان – خیابان وحید۱ – پلاک ۱۹ – طبقه همکفکد پستی: ۳۳۵۹۶۳۱۲۰۳
سید بار ۰۲۱۶۵۶۰۹۱۰۵ باغستان ، سعید آباد ، خیابان آزادگان ، بن بست سعید ، پلاک ۱۴ ، طبقه همکفکد پستی: ۳۳۵۹۶۴۱۱۴۷
پرسپولیس بار در حال بروزرسانی باغستان – سعید آباد – خیابان شهید یدالله خلج – خیابان شهید آیت اله مطهری – مجتمع باران – طبقه همکف – واحد ۶کد پستی: ۳۳۵۹۷۱۳۰۶۸
پارسیان بار در حال بروزرسانی باغستان – سعید آباد – کوچه جمهوری اسلامی – خیابان مصطفی خمینی – پلاک ۸ – طبقه همکفکد پستی: ۳۳۵۹۷۱۳۴۲۱
سبحان بار ۰۲۱۶۵۶۰۲۴۰۵ باغستان – شهرک مهدیه – خیابان منتظران – خیابان ولیعصر – طبقه همکفکد پستی: ۳۳۵۹۷۳۰۸۷۸
زندی بار در حال بروزرسانی باغستان – گلگون – کوچه باغ۲ – خیابان گلگون – پلاک ۱۰ – طبقه همکفکد پستی: ۳۳۵۹۷۵۰۰۱۷
ایران بار در حال بروزرسانی باغستان – گلگون – بلوار مرکزی جنوبی – خیابان ۲جنوبی – پلاک ۱۰ – طبقه همکفکد پستی: ۳۳۵۹۷۵۱۳۰۵
گلگون بار ۰۲۱۶۵۶۱۲۷۰۰ باغستان – گلگون – بلوار مرکزی شمالی – خیابان ۶جنوبی – پلاک -۲۰۸ – طبقه همکفکد پستی: ۳۳۵۹۷۵۱۶۳۳
پایتخت بار ۰۲۱۶۵۶۱۲۶۵۹ باغستان ، گلگون ، خیابان دوم شمالی ، بلوار مرکزی جنوبی ، طبقه اول ، واحد ۱۴کد پستی: ۳۳۵۹۷۵۱۹۴۶
دیپلمات بار ۰۲۱۶۵۶۱۲۸۳۱ باغستان – گلگون – خیابان (دوم شمالی) – خیابان تجاری ۳ – طبقه همکف – واحد ۲کد پستی: ۳۳۵۹۷۵۲۵۴۳
تندیس بار در حال بروزرسانی باغستان – گلگون – خیابان ۲ شرقی – میدان نیایش – پلاک ۱۴ – طبقه همکفکد پستی: ۳۳۵۹۷۵۲۷۱۷
صبا بار در حال بروزرسانی باغستان – گلگون – خیابان ۶ شمالی – خیابان ۷ شمالی – پلاک ۱۳ – طبقه همکفکد پستی: ۳۳۵۹۷۵۲۹۶۴
ماهان بار در حال بروزرسانی باغستان – گلگون – خیابان ۷ شمالی – میدان پژوهش – پلاک ۱ – طبقه همکفکد پستی: ۳۳۵۹۷۵۲۹۹۱