باربری اندیشه فاز 3

باربری اندیشه فاز3، اتوبار اندیشه فاز 3 و باربری در اندیشه فاز3  از خدمات باربری اندیشه است. اگر به حمل اثاثیه منزل در اندیشه فاز3 و اتوبار در اندیشه  فاز3، حمل بار اندیشه فاز3، نیسان بار اندیشه فاز3، وانت بار فاز3، باربری اندیشه فاز3، حمل اثاثیه منزل اندیشه فاز3 و شماره باربری اندیشه فاز3 نیاز دارید با شماره تلفن های زیر تماس بگیرید.

 

شماره باربری اندیشه فاز3

09125475471

09109918198

باربری اندیشه فاز3

قیمت باربری اندیشه فاز 3

قیمت باربری اندیشه فاز 3 و نرخ حمل بار در محدوده اندیشه تهران و مناطق اطراف برای انواع ماشین به شرح جدول زیر است. برای اطلاعات کافی در مورد کرایه باربری در اندیشه و هزینه حمل بار به شهرستان با خاور به جدول زیر مراجعه کنید.

هزینه اتوبار فاز 3 اندیشه

کرایه وانت پیکان برای دو ساعت🔸 250 هزار تومان 🔸
کرایه وانت نیسان برای دو ساعت🔸 400 هزار تومان🔸
کرایه خاور برای سه ساعت🔸 650 هزار تومان🔸
کرایه کامیون🔸 🔸تماس بگیرید🔸
کرایه تریلی🔸 🔸تماس بگیرید 🔸
دستمزد کارگر برای سه ساعت🔸 250 هزار تومان🔸
آموزش سئو با سیاوش پیری