قیمت باربری تهران به کرج | هزینه حمل بار از تهران به کرج

هزینه
هزینه پیک موتوری از تهران تا کرج ۷۶ هزارتومان
کرایه وانت از تهران به کرج ۱۷۰ هزارتومان
کرایه نیسان از تهران به کرج ۳۳۰ هزارتومان
کرایه خاور از تهران به کرج ۸۸۰ هزارتومان
کرایه کامیون ۵ تن از تهران به کرج ۸۰۰ هزارتومان
کرایه کامیون ۱۰ تن از تهران به کرج ۹۸۰ هزارتومان
کرایه کامیون ۱۵ تن از تهران به کرج ۱ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان
کرایه تریلی از تهران به کرج ۱ میلیون و ۷۸۰ هزارتومان
تریلی ترانزیت از تهران به کرج ۲ میلیون و ۵۰ هزارتومان
آموزش سئو با سیاوش پیری