هزینه باربری تهران به خواف

قیمت باربری تهران به خواف

نوع ماشین نرخ کرایه
هزینه تریلی ترانزیت از تهران به خوافپانزده میلیون تومان
قیمت تریلی لبه دار از تهران به خوافچهارده میلیون و پانصد هزار تومان
کرایه تریلی از تهران به خوافچهارده میلیون تومان
قیمت کامیون جفت از تهران به خوافهشت میلیون و سیصد هزار تومان
هزینه کامیون تک از تهران به خوافهفت میلیون و دویست هزار تومان
کرایه کامیون جفت از تهران به خوافنه میلیون و سیصد هزار تومان
کرایه کامیون 911 از تهران به خواف پنج میلیون و پانصد هزار تومان
کرایه خاور روباز از تهران به خواف سه میلیون تومان
کرایه خاور مسقف از تهران به خواف سه میلیون و سیصد هزار تومان
هزیمه نیسان از تهران به خواف دو میلیون و پانصد هزار تومان
قیمت وانت بار از تهران به خوافدو میلیون و دویست هزار تومان
نرخ حمل بار از تهران به خواف
باربری تهران به خواف
باربری تهران به خواف

خواف کجاست ؟

شهرستان خواف یکی از شهرستان‌های استان خراسان رضوی است و مرکز آن شهر خواف می‌باشد که در ۲۶۲ کیلومتری جنوب شرقی مشهد واقع است. سده، سنگان، نشتیفان، قاسم‌آباد و سلامی دیگر شهرهای آن هستند. این شهرستان با چهار بخش مرکزی، سنگان، جلگه زوزن، و سلامی و جمعیتی بیش از۱۷۵ هزار نفر،[۲] در نوار مرز شرقی ایران قرار دارد و ۱۲۳ کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان دارد.(منبع )

قیمت باربری تهران به خواف
قیمت باربری تهران به خواف
آموزش سئو با سیاوش پیری