حمل اثاثیه منزل شهریار

قیمت حمل اثاثیه منزل شهریار

حمل اثاثیه منزل شهریار و قیمت حمل اثاثیه منزل شهریار به شرح زیر است:

کرایه خاور به ازاء سه ساعت: ۴۵۰ هزارتومان

کرایه نیسان به ازاء دو ساعت: ۲۸۰ تا ۳۸۰ هزار تومان

کرایه وانت پیکان به ازاء دو ساعت: ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزارتومان

هزینه کارگر: به ازای سه ساعت ۱۰۰ تا ۱۳۰ هزارتومان

برای اطلاع از ریز قیمت حمل اثاثیه منزل شهریار به مطلب زیر مراجعه کنید:

آموزش سئو با سیاوش پیری