لیست باربری های بزرگراه شهید ستاری تهران (شمال و جنوب)

تک بار شهر زیبا ۲۱۴۴۰۰۴۲۴۲ تهران – جنت آباد جنوبی – خیابان ۱۸ متری شهید باهنر – کوچه لاله – ساختمان شیرزاد – پلاک ۳۷۰ – طبقه همکف
باغ فیض ۲۱۴۴۰۰۸۹۲۳ مهران – خیابان مطهری – خیابان پیامبر مرکز خرید نور پلاک ۴ طبقه اول واحد ۱۳
تانیش بار ۲۱۴۴۱۰۲۱۵۴ خ آیت اله کاشانی بلوار رسالت غرب خ سازمان برنامه خ لاله دوم پ ۱۱
تعاون بار ۲۱۴۴۱۳۳۲۹۸ شهرزیبا ۱۲ متری مرادی خ نادر بیگی پ۱/۲
نیایش ۲۱۴۴۴۱۱۱۲۲ تهران ، جنت آباد مرکزی ، خیابان نهم ، خیابان (۱۶متری اول شمالی) ش کمیجانی ، پلاک ۱۸ ، طبقه همکفکد پستی: ۱۴۷۵۷۵۵۸۱۳
جنت آباد ۲۱۴۴۴۱۱۴۴۴ جنت آباد ۳۵ متری گلستان ۱۶ متری اول نبش خ هشتم مخابرات پ۴۶
گلستان بار ۲۱۴۴۴۳۷۹۱۴ جنت آباد مرکزی ۲۰ متری گلستان خ ۱۶ متری اول نبش ۱۲ متری اول پ ۱
جابه جا ۲۱۴۴۶۰۱۵۷۲ تهران – باغ فیض – خیابان ایثار – خیابان ۲۲بهمن غربی – پلاک ۱۵۶.۰۰۱ – طبقه همکفکد پستی: ۱۴۷۳۷۵۷۹۳۷
پیامبر ۲۱۴۴۹۷۳۷۷۹ باغ فیض خیابان نیلوفر گلزار نهم برج کاملیا پ۱ واحد ۱۸