باربری شهرک جهان نما (کرج)

باربری شهرک جهان نما (کرج)

باربری شهرک جهان نما، اتوبار شهرک جهان نما و باربری جهان نما کرج از خدمات باربری کرج است. اگر به باربری در شهرک جهان نما، اتوبار در شهرک جهان نما، حمل بار جهان نما، باربری کرج شهرک جهان نما، حمل اثاثیه منزل شهرک جهان نما، وانت بار شهرک جهان نما کرج و شماره باربری شهرک جهان نما نیاز دارید با شماره تلفن های زیر تماس بگیرید.

 

شماره باربری شهرک جهان

09125475471

 

09109918198

باربری شهرک جهان نما

 

قیمت باربری شهرک جهان نما

کرایه خاور تا سه ساعت : 800 هزار تومان

کرایه نیسان تا دو ساعت : 700 هزار تومان

کرایه وانت تا دو ساعت : 600 هزار تومان

دستمزد کارگر تا سه ساعت : 250 هزار تومان

 

آموزش سئو با سیاوش پیری