باربری گلستان رباط کریم و باربری گلستان اسلامشهر از خدماتی است که ما در باربری رباط کریم انجام می دهیم و همچنین از زیر دسته خدمات باربری اسلامشهر است.

باربری در گلستان رباط کریم و باربری در گلستان اسلامشهر در اصل یک مکان می باشد که به دروغ یا واقعیت گلستان از توابع رباط کریم بوده و در صورت حمل اثاثیه منزل گلستان اسلامشهر یا حمل بار گلستان رباط کریم می توانید از خدمات ما بهره مند شوید .

هزینه باربری در گلستان رباط کریم

هزینه ها و تعرفه ها به صورتی است که ما در تغییر آنها دخیل نیستم و دسترسی به آنها نداریم چون اتحادیه باربری پرند ما را مجبور به پیروی از قانون اتحادیه کرده است.

قیمت وانت بار گلستان چند است؟

اگر بار شما سبک و تا وزن 500 کیلو است شما می توانید از وانت پیکان برای حمل بار تان استفاده کنید و مبلغ آن در داخل گلستان اسلامشهر تا دو ساعت 200 تومن است.

قیمت نیسان بار چند است؟

بسته به وزن و حجیم بودن کالای شما یا نوع بارتان تا وزن 1.5 تن نیسان برای بار های اثاثیه منزل مناسب است اما در صورتی که بار شما شرکتی یا تجاری است باید به صورت توافقی صورت گیرد و هزینه نیسان بار تا دو ساعت 300 تومن است.

هزینه خاور چگونه است؟

خاور به دلیل داشتن کانتین بزرگ و پتو مناسب برای حمل کل اثاثیه منزل است قیمت خاور تا سه ساعت بوده و مبلغ آن 450 هزار تومن است و در صورتی هر یکه از ماشین های ما راانتخاب کنید فقط برای یک مسیر و تا ساعت معین است .

در صورت در خواست کارگر مبلغ در جدول آمده است

کارگر تا طبقه دومتا سه ساعت 160 هزار تومن
کارگر تا طبقه چهارم تا سه ساعت 180 هزار تومن
کارگر بیشتر از طبقه پنجمتوافقی