اتوبار چهاردانگه|باربری شهرک صنعتی چهاردانگه

باربری چهاردانگه|اتوبار چهاردانگه

باربری چهاردانگه، اتوبار چهاردانگه، باربری ارزان چهاردانگه، باربری وطن چهاردانگه، باربری چهاردانگه شهرک صنعتی، حمل اثاثیه منزل چهاردانگه از خدمات باربری ما است.

باربری چهاردانگه، باربری شهرک صنعتی چهاردانگه و باربری چهاردانگه اسلامشهر از محدوده خدمت ما است. باربری در چهاردانگه شامل باربری ارزان چهاردانگه، وانت بار شهرک صنعتی چهاردانگه، اتوبار چهاردانگه و وانت بار مرتضی گرد است. اتوبار در شهرک صنعتی چهاردانگه، حمل مبل از چهاردانگه، باربری مبل چهاردانگه و باربری نیسان چهاردانگه در جنوب تهران و در اسلامشهر کنار خدمات باربری چهاردانگه ارائه می‌شود.

شماره تلفن باربری چهاردانگه

09125475471

09109918198

قیمت باربری چهاردانگه

قیمت باربری چهاردانگه و نرخ حمل بار در محدوده چهاردانگه تهران و مناطق اطراف برای انواع ماشین به شرح جدول زیر است. برای اطلاعات کافی در مورد کرایه باربری در چهاردانگه و هزینه حمل بار به شهرستان با خاور به جدول زیر مراجعه کنید.

هزینه اتوبار چهاردانگه

کرایه وانت پیکان برای دو ساعت🔸 300 هزار تومان 🔸
کرایه وانت نیسان برای دو ساعت🔸 500 هزار تومان🔸
کرایه خاور برای سه ساعت🔸 750 هزار تومان🔸
کرایه کامیون🔸 تماس بگیرید🔸
کرایه تریلی🔸 تماس بگیرید 🔸
دستمزد کارگر برای سه ساعت🔸 250 هزار تومان🔸
باربری چهاردانگه

خدمات باربری چهاردانگه

– خدمات باربری در چهاردانگه
– خدمات باربری در چهاردانگه
– شماره باربری در چهاردانگه
– شماره تماس باربری اتوبار چهاردانگه
– هزینه‌های خدمات باربری در چهاردانگه
– اتوبار در شهرک صنعتی چهاردانگه
– حمل اثاثیه منزل در چهاردانگهتهران
– بهترین اتوبار در چهردانگه تهران
– ارزانترین اتوبار شهرک صنعتی چهاردانگه

لیست اتوبار چهاردانگه

از لیست اتوبار شهرک صنعتی چهاردانگه برای یافتن شماره باربری های محدوده چهاردانگه شامل باربری های شهرک صنعتی چهاردانگه، باربری سمت چهاردانگه، باربری فیروزبهرام  استفاده کنید.

 

لیست باربری های چهاردانگه 

باربری بارا 09125475471 شهرک مطهری چهاردانگه
باربری چهاردانگه 09109918198 اسلامشهر، چهاردانگه
اتوبار چهاردانگه 02156791197 شهرک صنعتی چهاردانگه
باربری مبل چهاردانگه 02156411438 بازار مبل چهاردانگه
باربری قیاسی ۰۲۱۵۵۰۱۹۶۰۰ شهرک صنعتی چهار دانگه، بلوار سنایی
صداقت بار ۰۲۱۵۵۲۵۰۸۲۲ چهاردانگه – شهرک صنعتی جنوب – خیابان لاله
میهن بار ۰۲۱۵۵۲۵۱۶۸۴ چهاردانگه – بزرگراه آزادگان – خیابان مسیل شمس آباد
سادات بار در حال به روزرسانی چهاردانگه – بزرگراه آزادگان – خیابان عرفان –
باربری محرم پور ۰۲۱۵۵۲۶۱۸۱۸ اسلامشهر  شهرک صنعتی جنوب – خیابان فلزتراش
باربری ملکی ۰۲۱۵۵۲۶۶۱۴۱ شهرک صنعتی چهاردانگه خ شمس
شریف بار ۰۲۱۵۵۲۶۶۲۲۱ چهاردانگه – شهرک صنعتی جنوب – خیابان پولادآهن کاران
هاشمی بار ۰۲۱۵۵۲۶۶۶۹۶ شهرک صنعتی چهار دانگه، سایت آهنگران
امید بار ۰۲۱۵۵۲۶۸۱۹۱ چهاردانگه – شهرک صنعتی جنوب – بلوار رحیمی
باربری ناجی نژاد ۰۲۱۵۵۲۶۹۴۴۴ چهاردانگه ، شهرک صنعتی جنوب ، خیابان صنایع فلزتراش
اتوبار نور ۰۲۱۵۵۲۷۵۳۵۴ چهاردانگه ، شهرک صنعتی جنوب، خیابان ماهر  فلزتراش
باربری مرکزی ۰۲۱۵۵۲۸۰۸۱۲ چهاردانگه، شهرک صنعتی جنوب، خیابان فلزتراش
باربری مسعود فر ۰۲۱۵۵۲۸۱۶۵۰ چهاردانگه – شهرک صنعتی جنوب – خیابان سمند
باربری کوروش ۰۲۱۵۵۴۴۸۴۸۷ چهاردانگه ، شهرک صنعتی جنوب، خیابان صنایع فلزتراش
باربری زارعی ۰۲۱۵۵۵۵۵۵۵۵ شهرک صنعتی چهار دانگه خیابان ماهر
باربری کوهی ۰۹۱۲۲۱۹۷۸۴۰ چهاردانگه ، شهرک صنعتی جنوب ، خیابان آذر آهنکاران
باربری وطن ۰۲۱۵۵۱۸۷۲۷۲ خیابان شوش – خیابان شهید رجایی

مشخصات باربری چهاردانگه

اگر به دنبال باربری چهاردانگه احمدی، باربری مبل چهاردانگه، شماره باربری چهاردانگه، باربری المهدی چهاردانگه، باربری نیسان چهاردانگه، باربری زیتون چهاردانگه، باربری اژدری چهاردانگه، باربری نزدیک چهاردانگه، باربری صنعتی چهاردانگه، باربری چهاردانگه اسلامشهر، باربری چهاردانگه تهران، باربری در چهاردانگه، باربری سمت چهاردانگه، باربری چهاردانگه شهرک صنعتی، باربری های چهاردانگه هستید ما در ادامه مطلب به آن اشاره کرده ایم و شما می توانید از آن استفاده کنید.

حمل اثاث منزل چهاردانگه

برای باربری ارزان چهاردانگه و اطلاع از کرایه باربری نیسان چهاردانگه بین شهری از مبدا چهاردانگه به شهرستان از جدول زیر استفاده کنید. برای آخرین قیمت و اطلاعات بیشتر در زمینه باربری چهاردانگه به تهران به مطلب هزینه حمل بار از تهران به شهرستان مراجعه کنید با توجه به نزدیک بودن تهران به اسلامشهر، کرایه اسباب کشی از مبدا چهاردانگه و قیمت های تهران تقریباً یکی است.

 

باربری چهاردانگه به شهرستان

برای باربری بین شهری چهاردانگه و اطلاع از کرایه نیسان و خاور بین شهری از مبدا چهاردانگه به شهرستان از جدول زیر استفاده کنید. برای آخرین قیمت و اطلاعات بیشتر در زمینه باربری چهاردانگه به شهرستان به مطلب هزینه حمل بار از تهران به شهرستان مراجعه کنید با توجه به نزدیک بودن تهران به چهاردانگه، کرایه اسباب کشی از مبدا چهاردانگه و قیمت های تهران تقریباً یکی است.

 

قیمت باربری چهاردانگه به شهرستان (هزارتومان)

  مقصد نیسان خاور
هزینه باربری چهاردانگه به اردبیل ۱.۸۰۰ ۴.۳۰۰
هزینه باربری چهاردانگه به ارومیه ۲.۰۵۰ ۴.۸۰۰
هزینه باربری چهاردانگه به اصفهان ۱.۲۵۰ ۳.۱۰۰
هزینه باربری چهاردانگه به اهواز ۲.۵۰۰ ۵.۵۰۰
هزینه باربری چهاردانگه به بندرعباس ۳.۵۰۰ ۷.۵۰۰
هزینه باربری چهاردانگه به تبریز ۱.۹۵۰ ۳.۹۰۰
هزینه باربری چهاردانگه به رشت ۱.۳۵۰ ۳.۲۰۰
هزینه باربری چهاردانگه به زنجان ۱.۳۵۰ ۳.۱۰۰
هزینه باربری چهاردانگه به ساری ۱.۴۰۰ ۳.۳۰۰
هزینه باربری چهاردانگه به شیراز ۲.۱۰۰ ۴.۸۰۰
هزینه باربری چهاردانگه به قزوین ۹۵۰ ۲.۵۰۰
هزینه باربری چهاردانگه به قم ۹۰۰ ۲.۲۰۰
هزینه باربری چهاردانگه به کرمان ۳.۱۰۰ ۶.۵۰۰
هزینه باربری چهاردانگه به کرمانشاه ۱.۶۰۰ ۳.۱۰۰
هزینه باربری چهاردانگه به گرگان ۱.۶۰۰ ۳.۷۰۰
هزینه باربری چهاردانگه به مشهد ۱.۹۰۰ ۴.۲۰۰
هزینه باربری چهاردانگه به همدان ۱.۴۰۰ ۳.۱۰۰
آموزش سئو با سیاوش پیری

4 دیدگاه برای “اتوبار چهاردانگه|باربری شهرک صنعتی چهاردانگه

  1. عبادی گفته:

    سلام هزینه بار از چهاردانگه به شاطره چقدره؟ من شما رو تو گوگل سرچ کردم باربری چهاردانگه اومد بالا

  2. سیاوش محمدی گفته:

    ضمن تقدیر و تشکر از گروه زحمت کش باربری و همچنین قیمت مناسب کرایه و تبریک و تقدیر ویژه بابت اخلاق و رفتار و انسانیت این گروه عزیز و محترم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *