لیست باربری ابهر

 

لیست باربری های ابهر

گلشن بار 35281240 ابهر کیلومتر۲۰ ج قدیم
بزرگمهر اتحاد 242527815 ابهر خ ۱۷شهریور
بارآوران 2425867360 کیلومتر ۴۳ زنجان ابهر
آذین گل 2435264121 ابهر – کمربندی
ابهر فود 2435277731 ابهر – شناط
ابهررود 2435278500 ابهر – جاده ترانزیت
ابهرتیر 2435281361 ابهر شریف آباد
امکان بار 2435281845 ابهر شریف آباد
مهربار 2435281915 ابهر – شریف اباد
امیر ترابر 2435284083 ابهر – جاده ترانزیت
آرین ترابر 2435284116 ابهر،جاده ترانزیت
پرهام بار 2435284181 ابهر- شهرک نورین
اتحاد بار 2435284281 ابهر ـ جاده ترانزیت
کامیوندارن 2435284433 ابهر، جاده ترانزیت
صایین 2435623533 صائین قلعه
دایان ترابر 2435753252 هیدج – جاده ترانزیت
شیشه فلوت 2835762879 کیلومتر ۲۵ ج قدیم
رهنورد یاران 2835762998 تاکستان فارسجین
پاسارگاد بار 9121419070 ابهر بلوار طالقانی
متین بار ابهر 9122424263 ابهر بلوار ولایت
ابهرصفا بار ۰۲۴۳۵۲۸۴۲۱۰ ابهر، کیلومتر ۴
پیروزبار ابهر ۰۲۴۳۵۲۸۴۵۶۲ ابهر جاده ترانزیت
رانندگان ابهر ۰۲۴۲۵۲۸۴۲۹۰ ابهر کیلومتر ۱۰
انجمن حمل ۲۴۲۵۲۴۵۰۷۰ ابهر – جاده ترانزیت

 

باربری ابهر

 

ابهر کجاست ؟

شهر ابهر دومین شهر بزرگ استان بعد از زنجان می‌باشد. ابهر با وسعتی برابر ۲۷۷ هزار هکتار در ۸۵ کیلومتری مرکز استان واقع شده‌است. این شهرستان به علت قرار داشتن در کناره جاده بین‌المللی تهران – بازرگان از نظر شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بهترین و مطلوبترین موقعیت استان قرار دارد.( منبع )

آموزش سئو با سیاوش پیری