نحوه باز كردن درب يخچال سايد باي سايد| نکات مهم

نحوه باز كردن درب يخچال سايد باي سايد دوو و باز كردن درب سايد باي سايد سامسونگ و نحوه باز كردن درب يخچال سايد باي سايد سامسونگ و باز كردن درب يخچال سايد ال جی و باز كردن درب يخچال سايد اسنوا همگی به یک نحو هستند و فقط کافیست با دقت به عکس های موجود توجه کنید تا به درستی درب یخچال را باز و بسته کنید.

فیلم آموزش باز و بسته کردن درب یخچال

 
1-پیچ را از درپوش لولا بردارید و سپس لولای روکش بالای یخچال را جدا کنید.
نحوه باز كردن درب يخچال سايد باي سايد دوو
2سیم برق بالای یخچال را جدا کنید.
باز كردن درب سايد باي سايد سامسونگ
3با آچار، چهار پیچ که لولاها را در بالای یخچال نگه می‌دارند، بردارید.
نحوه باز کردن در یخچال
4مطابق شکل زیر لولا را از سیم کشی جدا کنید.
باز كردن درب يخچال سايد ال جی
5درب یخچال را به سمت بالا ببرید تا از دستگاه جدا شود. مراقب باشید که در را نیفتید یا خراشید.
نحوه برداشتن و اتصال مجدد درب ها
6پیچ و دو پیچ را از لولای میانی جدا کرده و سپس آن را از یخچال جدا کنید.
نحوه برداشتن و اتصال مجدد درب ها
7درب فریزر را به سمت بالا بلند کنید تا از دستگاه خارج شود. مراقب باشید درب فریزر نیفتد یا خراشیده نشود.
نحوه برداشتن و اتصال مجدد درب ها
8پیچ را از لولای پوشش جدا کرده و آن را از پایین یخچال جدا کنید.
نحوه برداشتن و اتصال مجدد درب ها
9لولا و لولای روکش را دوباره به طرف مقابل وصل کنید.
نحوه برداشتن و اتصال مجدد درب ها
10پیچ های سمت چپ و راست را بردارید و سپس گیره، درب درب و درپوش وسط پایین سمت راست درب فریزر را جدا کنید.
نحوه برداشتن و اتصال مجدد درب ها
11گیره، درب درپوش و وسط درپوش را دوباره به طرف مقابل وصل کنید.
نحوه برداشتن و اتصال مجدد درب ها
12سوئیچ درب را جدا کنید. مراقب باشید کابینت خراشیده نشود.
نحوه برداشتن و اتصال مجدد درب ها
13کلید و آستین درب را بردارید.
نحوه برداشتن و اتصال مجدد درب ها
14سوئیچ درب، سوئیچ درب درب و آستین را دوباره به طرف مقابل وصل کنید. مطمئن شوید که آنها را وارونه وارد نکنید. سوئیچ درب را مطابق شکل زیر وصل کنید.
نحوه برداشتن و اتصال مجدد درب ها
15لولا-پایین را در سوراخ لولای گیره قرار دهید. فراموش نکنید که واشر را با گریس وارد کنید.
نحوه برداشتن و اتصال مجدد درب ها
16وسط لولای اضافی را داخل سوراخ در قرار دهید.
نحوه برداشتن و اتصال مجدد درب ها
17لولا و درب مونتاژ شده را به یخچال وصل کنید. فراموش نکنید که واشر را با گریس اضافه کنید.
نحوه برداشتن و اتصال مجدد درب ها
18مطمئن شوید که درب به درستی باز و بسته می شود.
نحوه برداشتن و اتصال مجدد درب ها
19پیچ ها را بردارید و درب درپوش و گیره را جدا کنید.
نحوه برداشتن و اتصال مجدد درب ها
20Stopper و Grommet را دوباره به طرف مقابل وصل کنید.
نحوه برداشتن و اتصال مجدد درب ها
21درب یخچال را به وسط لولای ثابت وصل کنید.
نحوه برداشتن و اتصال مجدد درب ها
22پیچ درب درپوش و لولای روکش را باز کرده و جدا کنید.
نحوه برداشتن و اتصال مجدد درب ها
23پس از جدا کردن گرومت و سیم کلاهک، آنها را دوباره در سمت مخالف وصل کنید.
نحوه برداشتن و اتصال مجدد درب ها
24لولای بالای یخچال را با پیچ‌ها وصل کنید و سیم‌های برق را دوباره وصل کنید.
نحوه برداشتن و اتصال مجدد درب ها
25لولای پوشش را با پیچ ها دوباره وصل کنید.
نحوه برداشتن و اتصال مجدد درب ها
26در نهایت اطمینان حاصل کنید که درب یخچال به درستی باز و بسته می شود.

 

نحوه باز كردن و بستن درب يخچال سايد باي سايد دوو

آموزش سئو با سیاوش پیری