محله چیست ؟ معنای محله

محله چیست؟

تعریف محله

همسایگی یا محله به اجتماع ساکن و متمرکز در یک منطقه یا محله کوچک در داخل یک مکان بزرگتر مانند شهر، شهرک، حومه شهر یا منطقه روستایی گفته می‌شود. همسایگان اغلب گروه‌هایی اجتماعی هستند که دارای تعاملات چهره به چهره و روزمره هستند. محققان بر روی یک تعریف دقیق از همسایگی توافق ندارند اما یک تعریف اولیه می‌تواند این باشد که: «… همسایگی از نظر فضایی، به عنوان یک حوزه جغرافیایی خاص در نظر گرفته می‌شود و از نظر عملکردی هم، عبارت است از مجموعه‌ای از شبکه‌های اجتماعی. همسایگی فضایی واحد است که در آن برخورد و تعامل چهره به چهره اجتماعی رخ می‌دهد. این تعامل‌ها تنظیمات شخصی و موقعیت‌هایی هستند که ساکنان محله از آن‌ها به عنوان ارزشهای مشترک، معاشرت در جوانی و حفظ مؤثر کنترل اجتماعی یاد می‌کنند. (منبع)  می‌توان در ایران گفت محله از چند خیابان تشکیل می‌شود و براساس تعریف شهرداری از ناحیه کوچکتر است.

Chelsea1217

محله به انگلیسی

در انگلیسی قدیمی کلمه “neighbourhood” با عنوان neahdæl به کار می‌رفته‌است. به محله area, block, district, ghetto, parish, part precinct, region, section, slum, street, suburb, territory, zone, adjacency, closeness, confines, contiguity, environs, hood هم گفته می‌شود.

آموزش سئو با سیاوش پیری