قوانین هنگام اسباب کشی با آسانسور

امروزه بیشتر مردم در آپارتمان و مجتمع‌های مسکونی زندگی می‌کنند و اسباب کشی در آپارتمان به یک مساله جدی تبدیل شده است. قطعاً اسباب کشی به خانه یا اسباب کشی در آپارتمان فرق می‌کند و محدودیت‌های بیشتری دارد. به همین خاطر در بعضی از آپارتمان‌ها نفربر ممنوع است.

اسباب کشی در آپارتمان

برساس ماده ۵۶ قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب ۱۳۴۳

“اسباب کشی و حمل مصالح ساختمانی و نخاله‌های ناشی از تعمیرات با آسانسور ممنوع بوده وسرایدار مکلف به ممانعت از انجام این عمل خواهد بود”.

این مشکل جدی برای افرای که قصد دارند که اسباب خود را از طریق آسانسور جابجا کنند خواهد داشت.

و هزینه اسباب کشی را افرایش می‌دهد. مسایلی که در اسباب کشی در آپارتمان مطرح است به شرح زیر است:

– قانون استفاده از اسانسور برای اسباب کشی

– قانون و ماده ۵۶ اسباب کشی

– قانون شارژ اسباب کشی

– قوانین استفاده از آسانسور در آپارتمان

– قوانین آپارتمان نشینی

– قانون جریمه حمل بار با آسانسور

– قانون اسباب کشی با بالابر

برای مطالعه بیشتر در زمینه قوانین اسباب کشی در آپارتمان خواندن مقالات زیر مفید است:

قانون استفاده از آسانسور در آپارتمان‌ها چه می‌گوید؟

اسباب کشی، آسانسور و حقوق همسایگان!

استفاده آسانسور در اسباب کشی

جابجایی لوازم منزل به آپارتمان های بلند

– قوانین آپارتمان نشینی در رابطه با آسانسور

آموزش سئو با سیاوش پیری